CO2 Footprint berekening

Onze rekenmethode is specifiek voor de horeca,
daar heeft u dus echt iets aan

In samenwerking met hotels hebben wij een KEMA-gevalideerde tool ontwikkeld waarmee we uw CO2 footprint jaarlijks kunnen bepalen. Een eerste stap naar duurzaamheid is het bepalen van een nul-lijn. Dit gebeurt in jaar 1, vervolgens kunnen we jaarlijks bepalen of uw CO2-uitstoot toe of afneemt. Met deze informatie kunt u een meerjaren duurzaamheidsplan opstellen. Tevens kunt u uw (zakelijke) gast ten alle tijden inzicht geven in de milieubelasting van uw hotel. Vanuit de overheid worden er steeds meer eisen gesteld op het gebied van CO2 inzage.

Wat is een CO2 footprint?

De CO2 footprint wordt gezien als een milieumaat voor het bedrijfsleven. Het maakt inzichtelijk hoeveel uw bedrijf uitstoot, maar ook waar de uitstoot van CO2 gereduceerd kan worden.

co2 footprint

Wat kunt u met een een CO2 footprint?

De CO2 footprint is een middel waarmee u inzichtelijk kunt maken hoeveel CO2 uw bedrijf uitstoot. Met deze kennis is het eenvoudig om te zien waar minder CO2 uitstoot mogelijk is. Naast inzicht in uw uitstoot biedt het een mogelijkheid om uw verbruiken jaarlijks door ons onder een vergrootglas te laten leggen, waarmee u een flinke kos- tenbesparing kunt realiseren. Daarbij heeft u meteen een CO2 rapportage richting uw zakelijke klant en overheid. Een belangrijk neveneffect is het aantrekken van specifieke klanten die zelf ook bezig zijn met CO2 reductie. Zij willen graag overnachten, dineren of een conferentie houden, zonder dat de footprint van het bedrijf groter wordt.

Uw hotel klimaatneutraal maken 

Als PuurTec een opdracht krijgt om een organisatie klimaatneutraal te maken gaan wij als volgt te werk:

klimaatneutraal hotel

 • Bepalen van het gewenste doel.
 • Opstellen van een carbon footprint (volgens de richtlijnen van de CO2 prestatieladder).
 • Rapportage van de footprint (volgens de richtlijnen van de CO2 prestatieladder).
 • Nemen van relevante energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van < 5 jaar. Maatregelen die nog niet genomen zijn moeten gedetailleerd opgenomen zijn in een duurzaamheidprogramma conform het besparingsonderzoek energie, water en afval, zodat het zeker is dat deze maatregelen de aandacht krijgen en ook genomen zullen worden (het duurzaamheidprogramma is de basis van de reductiedoelstellingen van de diverse scopes).
 • Compenseren van alle CO2 emissie uit de CO2 footprint, betreffende scope I,II en III ( als het gas en elektra nog niet groen ingekocht zijn, worden deze meegenomen ter compensatie via de footprint.
 • Voor de compensatie kopen we uitsluitend Gold Standard certificaten in.
 • Laat uw resultaten zien aan de buitenwereld.

Opmerkingen: Een klimaatneutrale dienst, zoals een vergadering, overnachting of congres is volgens de bovenstaande werkwijze ook klimaatneutraal gemaakt omdat we alle CO2 emissie van de gehele bedrijfsvoering meegenomen hebben. We mogen dus voor alle diensten het predicaat klimaatneutraal meegeven.

kema validatie
Onze rekenmethode is KEMA gevalideerd

  

Een evenement klimaatneutraal maken

Als de organisatie niet klimaatneutraal gemaakt is, en men wil als bedrijf toch klimaatneutrale diensten aanbieden, gaan we als volgt te werk:

 • Opstellen van een carbon footprint (volgens de richtlijnen van de CO2 prestatieladder).
 • Rapportage van de footprint (volgens de richtlijnen van de CO2 prestatieladder).
 • Nemen van relevante energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van < 5 jaar. Maatregelen die nog niet genomen zijn moeten gedetailleerd opgenomen zijn in een duurzaamheidprogramma conform het besparingsonderzoek energie, water en afval, zodat het zeker is dat deze maatregelen de aandacht krijgen en ook genomen zullen worden (het duurzaamheidprogramma is de basis van de reductiedoelstellingen van de diverse scopes).
 • Bepalen van de CO2 emissie van het procesgebonden energie.
 • Bepalen van de CO2 emissie van het eigen transport t.b.v. de dienst.
 • Bepalen van de CO2 emissie van het transport van de geleverde goederen t.b.v. de dienst.
 • Bepalen van de CO2 emissie van het bezoekersverkeer t.b.v. de dienst.
 • Bepalen van de CO2 emissie van het woonwerk verkeer van de medewerkers die de dienst uit gaan voeren.
 • Bepalen van de CO2 emissie van de geleverde goederen t.b.v. de dienst.
 • Bepalen van de CO2 emissie van het afval van de uitgevoerde dienst.
 • Bepalen van de CO2 emissie het waterverbruik t.b.v. de dienst.
 • De cumulatieve hoeveelheid CO2 emissie compenseren via Gold Standard certificaten.

Opmerkingen:

Voor het berekenen en rapporteren van de footprint hebben wij ons laten leiden door de CO2 prestatieladder.

Voor het beoordelen of een dienst of organisatie klimaatneutraal genoemd mag worden hebben wij ons laten leiden door de handreiking van de stichting Stimular.

 

 

 

Bent u geïnteresseerd?         Neem direct contact op

De zekerheden van PuurTec

 1. Wij geven alleen adviezen welke u geld opleveren
 2. Wij garanderen dat de opbrengsten hoger zijn dan de investeringen
 3. Gemiddelde besparing van €85.000 per jaar
 4. Gemiddelde terugverdientijd 2,5 jaar
 5. No cure, no pay
 6. Onze CO2 rekenmethode is KEMA gevalideerd
 7. Wij zorgen voor minder belasting op het milieu
 8. 25 jaar hotel ervaring!

Contact

Telefoon PuurTec    06 - 125 200 24

mailcontact    Contactformulier

adres    Contactgegevens